ZAJĘCIA POKAZOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci wraz z opiekunami na zajęcia pokazowe metodą Creative! Early English®! Mają one na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci.

Metoda Creative! Early English® w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach:

* muzycznych (Musical Activities)

* plastycznych (Process Art, Crafts)

* teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe)

*bezpiecznych eksperymentach naukowych,

* działaniach kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu)

* różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

 

Wspomniane aktywności wzbogacone są jednocześnie o:

* śpiew piosenek (o treści lingwistycznej dostosowanej do wieku i możliwości danej grupy)

* słuchanie odpowiednio dobranej muzyki, opowiadań, komentarza nauczyciela czy realizację wybranej formy ruchowej

 

Lokalizacja: Szkoła Językowa ARA ul. Duńska 27a

Termin zajęć pokazowych: czwartek 6.09.2018 i 13.09.2018 godz. 16:30 ( grupa 5-6 lat) i 17:10 (grupa 6 i 7 lat)

 

Cennik (możliwość płatności w ratach):

740 zł/semestr

 

Zapisy: 502 224 002 lub poprzez fb