Dorośli

Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na ul. Duńskiej 27A/LU1.

dme-dll-e1378231616712

Metoda nauczania

Co osiągnę dzięki metodzie?

Metoda nauki języka angielskiego, która pozwoli Państwu osiągnąć poziom FCE (najbardziej popularnego certyfikatu na świecie, poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym).

Materiał podzielony jest na 12 etapów. W trakcie jednego semestru nauki (2 razy w tygodniu po 90 min. zazwyczaj grupie 5-8 os.) przerabiamy zazwyczaj 2 etapy.

Na naukę języka nigdy nie jest za późno!

Metoda jest dobra dla wszystkich, bez względu na wiek. Większość słuchaczy potrzebuje nauczyć się komunikować w języku angielskim ze względu na pracę.

 Jak wygląda lekcja?

Lekcja rozpoczyna się powtórką materiału z kilku ostatnich spotkań. Dopiero potem wprowadzany jest nowe słownictwo i materiał gramatyczny. Lektor tłumaczy gramatykę na przykładach. Następnie zadaje pytania i pomaga udzielić poprawnej odpowiedzi. Celem programu nie jest nauka pojedynczych słówek i definicji gramatycznych, ale użycie ich w zdaniach; zadawanie pytań, zaprzeczanie. Na każdej lekcji uczeń ma okazję ćwiczyć mówienie w kontekście prawdziwych sytuacji życiowych. Fragment każdej lekcji poświęcamy również na czytanie i pisanie dyktand.

Szybkie efekty, naturalne tempo mówienia

Szybkie efekty w mówieniu możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy nauczymy się rozumieć osoby mówiące do nas z naturalną prędkością.

Pytania zadawane są dwukrotnie

Dzięki temu słuchaczowi łatwiej jest je zrozumieć i udzielić pełnej odpowiedzi. Nauczyciel pomaga w udzieleniu odpowiedzi, zachowaniu płynności mówienia w trakcie zajęć. Nie dopuszcza tym samym do chwili milczenia i znużenia słuchaczy.

Odpowiedzi

W początkowych etapach odpowiedzi udziela się według wzoru, żeby ćwiczyć poprawne użycie struktur gramatycznych. W kolejnych etapach słuchacz ma możliwość udzielania więcej dowolnych odpowiedzi. Odpowiadanie według własnej inwencji pojawia się dopiero w 4 etapie, ponieważ w metodzie liczy się tempo odpowiedzi i jej poprawność. Celem jest wyćwiczenie odruchów i wyłączenie myślenia w języku polskim, „kalkowania” struktur podczas mówienia w języku obcym.

Powtórki, powtórki i jeszcze raz powtórki, czyli practise makes perfect!

Podobnie jak w sporcie, graniu na instrumentach, w nauce języka należy wykształcić odruchy. Dopiero wtedy będziemy mogli dobrze mówić w języku obcym, kiedy nasze wypowiedzi będziemy konstruować bez zastanowienia. Nie osiągniemy tego, jeśli na każdych zajęciach będziemy wprowadzać nowy materiał, nie utrwalając wcześniejszego, tak jak ma to miejsce ucząc się tradycyjnymi metodami. Metoda bezpośrednia prowadzi do utrwalenia wszystkich wprowadzonych struktur i umożliwia poprawne używanie ich w przyszłości w praktyce.