Dzieci (7-11 lat)

Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na ul. Duńskiej 27a oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
rysunek 4

Metoda nauczania

KIDS English (od 7 do 11 lat)

KIDS English to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.

Czym różni się nauka metodą KIDS English od nauki metodami tradycyjnymi?

Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora. Następnie materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.

Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.

Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej, specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda.

Tak, jak w metodach bezpośrednich dla dorosłych, nacisk kładziemy na powtórki. System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to, czego uczymy je na lekcjach.

Zajęcia kursu KIDS English odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min. (dzieci w wieku 7-11 lat). Czas ten zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego. Dla dodatkowego utrwalenia go proponujemy kontynuowanie nauki w domu. Wystarczy do tego słuchanie dołączonych do kursu nagrań.