Dorośli

Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na ul. Duńskiej 27a.

pobrane_22

Metoda nauczania

Direktes Deusch jest metodą bezpośrednią do nauki języka niemieckiego.
Założeniem metody jest prowadzenie zajęć w przeważającej mierze w formie ustnej. Polega na zadawaniu pytań przez lektora i udzielaniu odpowiedzi całym zdaniem przez słuchaczy, po krótkim omówieniu nowego słownictwa i zagadnień gramatycznych.

System regularnych powtórek gwarantuje szybkie postępy w mówieniu, również w przypadku osób, które nie mają czasu na regularne powtórki materiału w domu. Metoda powoduje automatyczne przyswajanie nowych struktur, w sposób naśladujący naturalną naukę języka przez dzieci. Z czasem odpowiedzi są coraz dłuższe i uczniowie wypowiadają się w sposób dowolny na zadawane pytania. Na wyższych poziomach metoda uzupełniana jest słuchowiskami, artykułami z gazet, rozmowami na aktualne tematy.

Metoda zawiera sześć podręczników, które są efektem wieloletnich doświadczeń autora w sali lekcyjnej z grupą bądź słuchaczem indywidualnym. Słownictwo i tematy nie tylko przyczyniają się do szybkiej nauki, ale również bawią słuchaczy.

Najważniejsze jest, że już od pierwszej lekcji słuchacze mówią po niemiecku. Od początku przełamana jest bariera mówienia, która towarzyszy tradycyjnym metodom. W efekcie w krótkim czasie możliwe jest prowadzenie konwersacji w języku niemieckim z rodzimymi użytkownikami tego języka.