Dzieci

Zajęcia prowadzone są w naszych siedzibach na ul. Duńskiej 27a i w Szkole Podstawowej nr 7.

KikusKIKUS DEUTSCH jest metodą nauki języka niemieckiego, opracowaną w 1998 roku przez dr Edgaris Garlin, mającą  pierwotnie na celu wyrównanie szans dzieci obcokrajowców, mieszkających w Niemczech, do późniejszej nauki w szkołach niemieckich. Po sukcesie metody KIKUS na terytorium RFN stosowana jest w wielu krajach do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( 3-10 lat).

Jej głównym celem jest motywowanie dzieci do mówienia, przy wykorzystaniu kolorowych kart, pacynek, piosenek, zabaw  ruchowych oraz materiałów do wspólnej pracy rodziców z dziećmi w domu. Kontakt z żywym językiem, specjalnie dobrane ćwiczenia i piosenki, angażujące dzieci ruchowo, powodują naturalne przyswajanie struktur językowych.

Od czasu do czasu na lekcję przychodzi rodowity Niemiec i sprawdza praktyczne umiejętności dzieci, śpiewając z nimi piosenki i doskonale się z nimi bawiąc.