Dzieci

Zajęcia prowadzone są w naszych siedzibach na ul. Duńskiej 27a i w Szkole Podstawowej nr 7.

Deutsch für Kinder

Wszystkie zalety metody bezpośredniej w wydaniu dla dzieci.  Teraz młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka niemieckiego, zdobywając nowe umiejętności szybko, skutecznie, w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze.

Zajęcia prowadzone z podręczników Deutsch fur Kinder są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po niemiecku; nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.

Podręczniki z serii KINDER to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału.