Zajęcia w SP 7

Już kolejny rok prowadzimy zajęcia  języka angielskiego i niemieckiego w SP7.  Dla Państwa wygody zajęcia odbywają się w godzinach świetlicowych na terenie szkoły (w miarę dostępności sal lekcyjnych). Również lektor przyprowadza albo odprowadza dzieci bezpośrednio do świetlicy.

Zajęcia oferujemy w grupach maksymalnie 8-osobowych, co zapewnia komfort prowadzenia zajęć i umożliwia wszystkim dzieciom aktywny udział w zajęciach. W odróżnieniu od lekcji w szkole, zajęcia prowadzimy metodą bezpośrednią oraz metodą Creative Early English.

Czym się różnią lekcje języków obcych w Arze?

  • przede wszystkim uczymy poprawnej wymowy, zwracając uwagę na odpowiedni akcent,
  • lekcje wzbogacamy o zabawy sensoryczne, które w naturalny sposób wzbudzają ciekawość świata oraz pobudzają kreatywność dzieci,
  • podczas zajęć wzbudzamy motywację wewnętrzną, która sprawia, że dziecko ma energię do robienia czegoś, co sprawia mu przyjemność i pozwala się rozwijać.

Na Państwa prośbę istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętych kursów językowych, o mniejszej ilości uczestników w grupie.

Wstępne zapisy można dokonać:

  • telefonicznie – 502 224 002,
  • mailowo: biuro@ara.edu.pl